Skip to main content

Proba Libreak

Bigarren Hezkuntzako graduatua

EAEko Hezkuntza Administrazioak Bigarren Hezkuntzako Graduatu Titulua lortzeko Proba Libreko bi deialdi egiten ditu urtero. Proba horiek, normalean, azaroan eta maiatzean izaten dira. Matrikula egiteko epea proba egin baino hilabete bat edo bi lehenago izaten da.

Matrikulazio-data zehatzak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren web orrian, web orri honetan eta idatzizko tokiko prentsan argitaratuko dira.

Webgune honetako Berriak atalean, ikasturte honetako deialdien datuak zehazten dituen berria aurkituko duzu.

 

Interesdunek dagokien egoitzan egin behar dute matrikula, eta beren kabuz prestatu proba horretarako.

Proba honen erreferentzia-esparrua helduentzako oinarrizko prestakuntzaren edukiak dira (2008ko urriaren 31ko Agindua, 2008/11/25eko EHAA), eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketa-plana hiru jakintza-arlo edo -esparrutan banatzen du: Komunikazio-esparrua (Gaztelania eta Literatura, Euskara eta Literatura eta Atzerriko Hizkuntza), Gizarte-esparrua (Gizarte Zientziak) eta Zientzia eta Teknologia esparrua (Matematika, Natur Zientziak eta Teknologia).

Matrikula egiteko baldintzak

 • Proba egiteko ezarritako egunean 18 urte izatea.
 • Bigarren Hezkuntzako Graduatu Titulua lortzeko ikasketa ofizialetan matrikulatuta ez egotea ikasturte berean.

Probak hiru saio izanen ditu egun berean:

 • 09:30-11:30 – Esparru Zientifiko-teknologikoa
 • 12:00-13:30 – Gizarte-eremua
 • 15:30-18:30 – Komunikazio-eremua

Batxilergoa

Batxilergo-titulua lortzeko proba librearen deialdia EAEko Hezkuntza Administrazioak egiten du urtero. Deialdia urteko lehen hiruhilekoan egiten da, eta matrikula martxoaren erdialdetik apirilaren bukaera bitartean egiten da. Proba ikasturte bakoitzeko deialdi arrunteko azterketekin batera egin ohi da (maiatzaren erdialdean).

Hezkuntza Departamentuaren web orriko esteka hauetan proba libreei buruzko informazio orokorra, jarraibideak eta curriculuma kontsulta ditzakezu.

Interesdunek dagokien egoitzan egin behar dute matrikula, eta beren kabuz prestatu proba librerako.

Matrikula irakasgaien arabera egiten da eta ez dago ikasgai  mugarik. Irakasgai bakoitza ematen duen irakasleak proba ikastetxean nola egiten den jakinaraziko du. Proba Euskal Autonomia Erkidegoko Batxilergoko curriculumean oinarritzen da.

Matrikula egiteko baldintzak

 • Urte naturalean 20 urte betetzea, hau da, proba egiten den urteko abenduaren 31 baino lehen.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edo baliokidea izatea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egotea.
 • Batxilergoko titulua lortzeko beste ikastetxe batean matrikulatuta ez egotea.

Probaren informazio zehatza

Ondoko artxiboetan aurkituko dituzu irakasgai bakoitzaren edukien programazioa eta erreferentzia gisa balioko dizun azterketaren adibidea:

Ziurtagiriaren azterketa

Eskola Ziurtagiriaren baliokidea den ziurtagiria lortzeko proba da.

LOGSE baino lehenagoko hezkuntza-sistemen iraungitako eskolatze-ziurtagiria, lan-ondorioetarako, Helduen Oinarrizko Prestakuntzaren II. GRADUA gainditu izanaren ziurtagiriaren baliokidea da.

18 urtetik gorako pertsonek, enplegu publiko eta pribatuetara sartzeko eta horietan gora egiteko, Eskolatze Ziurtagiria egiaztatu behar badute, UHEIra jo ahal izango dute, eta horrek banakako balorazioa egingo du horretarako diseinatutako proba baten bidez. Proba hori Helduen Oinarrizko Prestakuntzaren II. GRADUKO helburuei eta edukiei buruzkoa izanen da. Gainera, pertsonaren heldutasuna baloratuko da, proban parte hartuko duen elkarrizketa pertsonal baten bidez.

Ziurtagiri hori eskuratzeko proba UHEIn eginen da, irailaren lehen astegunean, goizeko 10etan. Ikasturteko gainerako hilabeteetan, proba hori hilabete bakoitzeko lehen eskola astelehenean eginen da, urritik ekainera, goizeko 10etan.

Matrikula egiteko baldintzak

 • 18 urte beteta izatea.
 • NANa edo dokumentazio baliokidea aurkeztea.
 • Irakaskuntza arautuan matrikulatuta ez egotea.