Matrikula – Betekizunak

Oinarrizko Hezkuntza

R

Urte naturalean –hau da, ikasturtea hasten den urtearen abenduaren 31 baino lehen– 16 urte betetzea.

R

Ikasturte berean Bigarren Hezkuntzako Graduatu Titulua lortzea xede duen inolako irakaskuntza ofizialetan matrikulaturik ez egotea.

Batxilergoa

R

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua, Teknikari titulua edo Goi Mailako Teknikari titulua edukitzea

R

Urte naturalean –hau da, ikasturtea hasten den urtearen abenduaren 31 baino lehen– 18 urte betetzea.

R

LOGSE-ko Batxilergoko 1. kurtsoa izanda, Batxilergoko 2.kurtsoan matrikulatu daiteke.