Ibilbideak

Ondoko grafikoan ikusten da nola integratzen diren, indarreko hezkuntza sisteman, UHEIk eskaintzen dituen ikasketak: Batxilergoa eta Oinarrizko Hezkuntza (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailari eta Bigarren Hezkuntzako 4 ikasturteei dagozkienak).