Batxilergoa Proba Librea

Batxiller-titulua eskuratzeko Proba librearen deialdia EAEko Hezkuntza Sailak egiten du urtero, eta urtearen lehenengo hiruhilabeteetan argitaratzen da.  Hezkuntza sailaren web orriko esteka hauetan dituzu proba libreak,  jarraibideak eta curriculuma kontsultatzeko.

  • Matrikulatzeko aldia martxoaren erdialdetik apirilaren amaierara luzatu ohi da.
  • Matrikula irakasgaika egiten da, eta ez dago mugarik.
  • Azterketak maiatzaren amaieran izaten dira, ikasturte ofizialaren ohiko deialdiarekin bat datozela.
  • Pertsona interesatuek dagokion UHEIko lurralde-egoitzako idazkaritzara jo behar dute matrikula egitera.
  • Ikasleak bere kabuz prestatu behar du proba librea.

Matrikulatzeko betekizunak

1.- Urte naturalean  –hau da, proba egingo den urtearen abenduaren 31 baino lehen– 20 urte betetzea.

2.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua edo baliokide bat edukitzea.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egotea.

4.- Batxilergoko titulua lortzeko beste ikastetxe batean matrikulatuta ez egotea.

Probaren informazio zehatza