Skip to main content
2020-2021 ikasturteko Batxilergoko Tituluak eta 2021-2022 ikasturteko lehen lauhilekoko Bigarren Hezkuntzako Graduatu Tituluak, bai deialdi ofizialetakoak, bai deialdi libreetakoak, ikasleen eskura daude lortu ziren ikastetxeetan.

Dagoeneko batu daitezke, bai horiek, bai aurreko ikasturteetakoak ere.

Batzeko tituludunak berak etorri behar du bere NArekin.

Beste pertsona batek titulua batu ahal izateko hauek ekarri beharko ditu:

    1. Tituludunaren idatzizko baimena.
    2. Tituludunaren NAren fotokopia
    3. Batuko duen pertsonaren NA