recogida de titulos educacion secundaria

2020-2021 ikasturteko 1. lauhilekoko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulu ofizialak, deialdi ofizialekoak (2021ko urtarrila) zein deialdi librekoak (2020ko azaroa), interesdunen eskura daude lortu ziren ikastetxean.

Dagoeneko batu daitezke, bai horiek, bai aurreko ikasturteetakoak ere.

Batzeko tituludunak berak etorri behar du bere NArekin.

Beste pertsona batek titulua batu ahal izateko hauek ekarri beharko ditu:

  1. Tituludunaren idatzizko baimena. Inprimakia.
  2. Tituludunaren NAren fotokopia
  3. Batuko duen pertsonaren NA