Skip to main content

Dagoeneko batu daitezke 2019-2020ko ikasturteko 2.lauhileko behin-behineko Bigarren Hezkuntzako Graduatu tituluak, bai ikasle ofizialenak, bai libreen probeetakoak, baita atzerrian matrikulatuak egon diren ikasleenak ere.

Batzeko tituludunak berak etorri behar du bere NArekin.

Beste pertsona batek titulua batu ahal izateko hauek ekarri beharko ditu:

  1. naren idatzizko baimena.
  2. Tituludunaren NAren fotokopia.
  3. Batuko duen pertsonaren NA.