recogida de titulos educacion secundaria

Dagoeneko batu daitezke bai 2017-2018 ikasturteko eta 2018-2019ko 1.lauhileko behin betiko Bigarren Hezkuntzako Graduatu tituluak, bai aurreko ikasturteetakoak ere.

Batzeko tituludunak berak etorri behar du bere NArekin.

Beste pertsona batek titulua batu ahal izateko hauek ekarri beharko ditu:

  1. Tituludunaren idatzizko baimena
    2. Tituludunaren NAren fotokopia
    3. Batuko duen pertsonaren NA